Missie & diensten

Missie:

Bijdragen aan verbeteringen in de bouwnijverheid en infrastructuur met respect voor mens, dier en milieu.

Diensten:
  • Ontwerpen, tekenen en berekenen;
  • contracten / bestekken;
  • projectramingen / -calculaties;
  • directievoering en toezicht;
  • werkvoorbereiding;
  • projectcoordinatie;
  • planning en bewaking;
  • project(bege)leiding;
  • projectmanagement;
  • advisering.